RAVI - Het beste idee van De OverlaetWijkraad De Overlaet heeft gelden te besteden voor de beste ideeën uit De Overlaet.
Dit mogen korte, lange, eenmalige of langdurige ideeën zijn.
De volgende voorwaarden zijn eraan verbonden:
 • inwonend in De Overlaet,
 • Het moet het algemeen belang van de wijk stimuleren,
 • Het moet een eerlijk project zijn,
 • voor verbondenheid en sociale controle,
 • dient zowel gemeenschappelijk als persoonlijk belang.
 We noemen enkele ideeen die in andere wijken naar voren kwamen;
 • Aanschuiftafel  (project waarbij mensen elkaar ontmoeten en vragen kunnen stellen),
 • Onderhoud van eigen straat, plein, of fietspad voor uw deur,
 • Ruilschuur (schuur waarin mensen spullen kunnen ruilen onderling),
 • Stichting SJV die jongeren intern wilde opleiden,
 • Straatouders (ouders in wijk die extra toezicht houden),
 • Maatjes vinden voor ouderen of en mensen met beperking, in de wijk.
Wij hopen dat jullie zelf met ideeën komen die van algemeen belang zijn,  en de leefbaarheid in de wijk stimuleren.

Je kunt je tot 20 april 2017 inschrijven op Facebook. Zet erbij hoe je project heet, met een korte omschrijving, en hoeveel geld je daarvoor nodig denkt te hebben. Je kan aanvragen indienen van 500, 1000, 1500 tot maximaal 2000 euro.

Heeft u vragen, dan kunt u deze natuurlijk ook aan de wijkraad zelf stellen: info@wijkraaddeoverlaet.nl

Succes,
Wijkraad De Overlaet